ADVOKAT HELEN JAGEBRO I VARBERG OCH GÖTEBORG

Verksamhetsområden

Brottmål

Om du är misstänkt för ett brott, bör du ha en försvarare som ser till att dina rättigheter följs. Man bör alltid ha med sig en försvarare på polisförhör. I de flesta fall har du rätt till en offentlig försvarare på statens bekostnad.
Jag biträder även i ekobrottsmål.
Om du har blivit utsatt för brott, kan du ha ett målsägandebiträde som hjälper dig med din skadeståndstalan och är ett stöd för dig under processen.

Affärsjuridik

Tydliga och skarpa avtal stöder långsiktiga avtalsrelationer och skapar framgångsrika affärer.
Om du vill avveckla ditt bolag, behöver du utse en likvidator som kan handlägga avvecklingen.
Jag bistår även vid bland annat bolagsstämmor, fusioner och andra omstruktureringar.

Tvistemål

Om du inte får betalt för en fordran eller har drabbats av en skada, kan du behöva processa i domstol för att få ut det du har rätt till. Även om du blir stämd kan du behöva en advokat som biträder dig i processen.
I många tvistemålsprocesser har du rätt till rättsskydd eller rättshjälp, vilket du får hjälp att söka.
Jag biträder även i tvister mot Skatteverket.


CVDSC_0037 (2).JPG

2017 Advokat i egen verksamhet
2012-2016 Rosengrens Advokatbytrå
2010-2012 Bolagsjurist på Triventus
1988-2010 Skattejurist